หน้าหลัก     อีเมล์      การจัดการความรู้     มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้     ติดต่อเรา   ผู้ดูแลระบบ
 
     หมายเลขโทรศัพท์กรมราชองครักษ

 

      เบอร์องค์การโทรศัพท์ กลางสวนจิตรลดา 0-2283-2500 หรือ 0-2283-XXXX (ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 ตัว)
      เบอร์องค์การโทรศัพท์ กลางสนามเสือป่า 0-2283-2000 หรือ 0-2283-XXXX (ตามด้วยหมายเลขภายใน 4 ตัว)


     โทรเข้า จากเบอร์สื่อสารทหาร 283 - xxxx (ตามด้วย หมายเลขภายใน 4 ตัว ) โทรออกจาก กรมราชองครักษ์ กด 91- ตามด้วยหมายเลขสื่อสารทหาร
     โทรเข้าจากเบอร์ทหารบก 080-xxxx (ตามด้วย หมายเลขภายใน 4 ตัว ) โทรออกจาก กรมราชองครักษ์ กด 92 - ตามด้วยหมายเลยกองทัพบก
     โทรเข้าจากเบอร์ทหารเรือ 868 -xxxx (ตามด้วย หมายเลขภายใน 4 ตัว ) โทรออกจากรมราชองครักษ์ กด 93 - ตามด้วยหมายเลขกองทัพเรือ
     โทรเข้าจากเบอร์ ทหารอากาศ 99-xxxx (ตามด้วย หมายเลขภายใน 4 ตัว ) โทรออกจากกรมราชองครักษ์ กด 94- ตามด้วยหมายเลขทหารอากาศ
     โทรเข้าจากเบอร์มหาดไทย 828 - xxxx (ตามด้วย หมายเลขภายใน 4 ตัว ) โทรออกจากกรมราชองครักษ์ กด 828 - ตามด้วยหมายเลขสื่อสารมหาดไทย

เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ


     หน้าห้อง สมุหราชองครักษ์
2805-2806
     เสธฯ รอ.
2419
     รองเสธฯรอ.
2419
     ผช.เสธฯรอ.
2419
     สำนักงานราชองครักษ์ประจำ
2840-2842
     ผอ.สำนักงานราชองครักษ์ประจำ
2840
     รองผอ.1
2884
     รองผอ.2
2897
     ราชองครักษ์ประจำ
2845-2847
     สำนักนโยบายและแผน
2300
     ผอ.สำนักนโยบายและแผน
2300
     รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผน
2302
     ผช.ผอ.สำนักนโยบายและแผน
2303
     กองกลาง
2370
     ผอ.กองกลาง
2370
     รอง ผอ.กองกลาง
2372
     ผช.ผอ.กองกลาง
2373
     กองยุทธการ
2340
     ผอ.กองยุทธการ
2340
     รอง ผอ.กองยุทธการ
2342
     ผช.ผอ.กองยุทธการ
2343
     กองงบประมาณ
2320
     ผอ.กองงบประมาณ
2320
     รอง ผอ.กองงบประมาณ
2322
     ผช.ผอ.กองงบประมาณ
2323
     กองการสื่อสารและสารสนสนเทศ
2710
     ผอ.กองการสื่อสาร
2710
     รอง ผอ.กองการสื่อสาร
2726
     ผช.ผอ.กองการสื่อสาร
2718
     โทรสาร ศูนย์สื่อสาร สวนจิตรลดา
2700
     โทรสาร ศูนย์สื่อสารไกลกังวล หัวหิน
2600
     สำนักยุทธบริการ
2200
     ผอ.สำนักยุทธบริการ
2200
     รอง ผอ.สำนักยุทธบริการ
2202
     ผช.ผอ.สำนักยุทธบริการ
2203
     กองบริการ
2230
     ผอ.กองบริการ
2230
     รอง.ผอ.กองบริการ
2232
     ผช.ผอ.กองบริการ
2233
     ร้านค้าสวัสดิการ สวนจิตรลดา
2825
     ร้านค้าสวัสดิการ สนามเสือป่า
2117
     กองส่งกำลังบำรุง
2250
     ผอ.กองส่งกำลังบำรุง
2250
     รอง ผอ.กองส่งกำลังบำรุง
2252
     ผช.ผอ.กองส่งกำลังบำรุง
2253
     กองการเงิน
2270
     ผอ.กองการเงิน
2270
     รอง ผอ.กองการเงิน
2272
     ผช. ผอ.กองการเงิน
2273
     กองการขนส่ง
2170
     ผอ.กองการขนส่ง
2170
     รอง ผอ.กองการขนส่ง
2172
     ผช.ผอ.กองการขนส่ง
2173
     สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
2850
     หน่วยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ประจำกรมราชองครักษ์
2834
     สื่อสารหน่วยแยกรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ประจำกรมราชองครักษ์
2824
     นายทหารเวร สวนจิตรลดา
2800,2818
     นายทหารเวรสนามเสือป่า
2000
     ประชาสัมพันธ์ สนามเสือป่า
2110
     รับ - ส่งหนังสือ สนามเสือป่า
2100,2101
     บก.รอ.ไกลกังวล
2555
     สื่อสาร รอ.ไกลกังวล
2600

    


กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กทม. 10303
โทร. 0 2283 2700   แฟกซ์ 0 2283 2712     e-Mail : Webmaster@radc.go.th